پیچک ( احمد پروین )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- ریاضت کش منم بی زلف نازت ( احمد پروین )
- ای ماه ناز دیده پلنگ تو بود و بس( احمد پروین )
- دلبرا زیر خط فقر می و بوسه منم( احمد پروین )
- رویای شیرینی است زان لب قند خوردن ( احمد پروین )
- باید بگذارد دل پا روی غزلهایش ( احمد پروین )
- خفه ام یک نفر هوا بشود ( احمد پروین )
- نالیدم و گفتی بیان درد ممنوع( احمد پروین )
- طعم خورشید و عطر باران داشت ( احمد پروین )
- عجب پژمرده شد بی تو دل سیاره خاکی( احمد پروین )
- دیگر مپرس حال که حالی نمانده است( احمد پروین )
- دل و دریا و زخم یک شاعر واژه هایی که ( احمد پروین )
- چرا نمی گذرد نازنین زمان بی تو( احمد پروین )
- عاشق شدم که پير کوچه به من پوزخند زد ( احمد پروین )
- عشق با دیوانگی خو کرده بود ( احمد پروین )
- عشق دارد ريشه در انديشه ام ( احمد پروین )
- عمر مرا ستانده اي خون ز دلم چکانده اي( احمد پروین )
- عمر کوتاه بسر شد و نياورد کسي( احمد پروین )
- عيار عشق تو چند است دلبرم مي گفت( احمد پروین )
- غريب غربت خويشم ز حسرت خيز تنهايي ( احمد پروین )
- غم تو کار دلم را خراب خواهد کرد( احمد پروین )
- فانوس اشک ، طاقچه انتظار ، خانه صبر( احمد پروین )
- فرصت نمي شود که ز حيرت فرار کرد( احمد پروین )
- فقط سکوت مي کنم اگر مرا صدا کني( احمد پروین )
- قاب دل خاليست تصويرت کجاست( احمد پروین )
- قطار لحظه واگن ثانيه ها چه تند گذشت( احمد پروین )
- کاش امشب ثواب مي کردي ( احمد پروین )
- کاش در خاطره ها گم مي شد ( احمد پروین )
- کاش که دل جاي تمنا نبود ( احمد پروین )
- کافر عشقم و توحيد غمت در پيش است(احمد پروین )
- گداي خفته در منزل تو من بودم( احمد پروین )
- گفتم عزيز من دل در غمت نشست ( احمد پروین )
- مقصدم روستاي تنهايي است( احمد پروین )
- گلشن اندیشه را با بوی او( احمد پروین )
- گفتي لبم براي لبت شيرين بيان کنم ( احمد پروین )
- گفتم به تو انتظار سخت است( احمد پروین )
- گفتم بيا که مستم گفتي بگو بگو نيست ( احمد پروین )
- لحظه ها مي گذرد روزنه اي پيدا نيست( احمد پروین )
- لعل لب توست بهترينم( احمد پروین )
- عمري در آرزوي تو دل ريش بوده ايم ( احمد پروین )
- مثل تنديس خدايي همه نور ( احمد پروین )
- زلف تو از دل بيچاره پريشان تر نيست( احمد پروین )
- مرا عشق پري رويان جوان کرد ( احمد پروین )
- مرد درويش منم گمشده در خويش منم( احمد پروین )
- گوهر نازنين ناب مني( احمد پروین )
- مرد شبگرد کوچه هاي دلم ( احمد پروین )
- من امام تمام مستانم( احمد پروین )
- من پريشانم پريشان زاده ام( احمد پروین )
- من چون بهار نغمه به گلزار مي زنم( احمد پروین )
- من در اين عالم نبودم عشق در جانم نشست ( احمد پروین )
- من در بدر خويشم حيران معمايم( احمد پروین )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد